Verantwoordelijkheidsteken

Als goudsmid heb ik een verantwoordelijkheidsteken dat aangebracht kan worden in de door mij vervaardigde artikelen. Mijn ontwerp hiervoor is oktober 2012 goedgekeurd door Waarborg Holland te Gouda.

Voorwaarden aan het ontwerpen van het verantwoordelijkheidsteken:
- het teken moet uniek zijn (De Nederlandse Waarborg controleert);
- in het teken moeten letters en een onderscheidingsteken worden opgenomen;
- het teken dient binnen een contour te worden geplaatst;
- de letters (initialen van de verantwoordelijke ondernemer) moeten goed leesbaar en 
   los van elkaar en het contour staan;
- het onderscheidingsteken mag niet ten koste gaan van de duidelijkheid van letters en
   geen plus, maal, punt of komma zijn;
- de fabrikant of importeur dient bij de keuze van de initialen rekening te houden met
   de rechtsvorm van de onderneming.